Un minut de tele

L'altre dia Canal 9 informava de l'aparició de l'antologia Tibar l'arc. Heus ací el nostre minut de fama autònomica: 


Comentaris